top of page

Nová inscenácia s podporou BBSK

S radosťou vám môžem oznámiť, že naša vízia oživovania tradícií kočovného bábkarstva, ktoré je od 1.12.2016 zapísané v zozname nehmotného dedičstva UNESCO, dostala zelenú aj od poslancov Banskobystrického samosprávneho kraja v rámci projektu Od bábky k inscenácii - oživovanie tradícií kočovného bábkarstva.Vďaka poskytnutej dotácii pre tento rok bude nová inscenácia zase o krôčik bližšie k svojmu zrodu. Tradícia kočovného bábkarstva a bábkarskeho umenia je pre Divadlo z domčeka veľmi dôležitá a rok čo rok v tejto tradícii pokračujeme. Od počiatku vzniku divadla naše inscenácie vznikajú v úzkom kolektíve a v domácich podmienkach tak, ako to bolo pred sto rokmi v prvých bábkarskych divadelných rodinách na Slovensku. Od vypracovania textu, cez výtvarný návrh, výrobu scény, až k výrobe bábok. I v súčasnosti si bábky vyrábame sami, ako bolo zvykom, z lipového dreva, aby sme aj našim najmenším divákom mohli doniesť kus tradície a histórie v podobe skutočných drevených marionet a maňušiek.Preto nás teší, že naša snaha sa zapáčila aj poslancom BBSK, vďaka ktorým sme boli podporený dotáciou rozvíjajúcou tradíciu bábkarstva v Banskobystrickom kraji.


Veríme, že sa nám podarí inscenáciu dokončiť čo najskôr a že Gašparko bude rozosievať radosť už v roku 2020.

Comentarios


Posledné príspevky
Sledujte naše stránky
  • 01-512.png
bottom of page