top of page

V Stropkove na jarmoku


Veru, takto ďaleko sme už dlho neboli. Mesto Stropkov síce nie je najbližšie, no nás kilometre neodradili. A ani horúco slnko, ktoré tam na nás čakalo. A keďže sme náš Divadelný rebriniak rozložili v Uličke remesiel, celé popoludnie sme strávili v spoločnosti šikovných a milých remeselníkov. Okolo nás mali svoje stánky košikári, výrobcovia píšťal i fujár, rezbári nielen zo Slovenska, ale aj z Poľska a dokonca sa pred naším rebriniakom aj plieskalo bičom.


Posledné príspevky
Sledujte naše stránky
  • 01-512.png
bottom of page