top of page

Fašiangy sa skončili


Fašiangy sa skončili, basa je pochovaná, jar už môže prísť. K pravým fašiangovým zvykom nepatria len tradičné jedlá či rituály, ale aj fašiangový sprievod, plný masiek, hudby a zábavy. Jeden takýto sprievod sa konal aj meste Lučenec v piatok, 24.2.2017. My sme v ňom nechýbali. A samozrejme poriadne zamaskovaní.


Posledné príspevky
Sledujte naše stránky
  • 01-512.png
bottom of page