top of page

Bábkarstvo v Unescu


1. decembra 2016 na 11. zasadnutí Medzivládneho výboru pre ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva v etiópskom meste Addis Abeba bolo do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO zapísané bábkarstvo na Slovensku a v Čechách.

Bábkarstvo neodmysliteľne patrí k našim kultúrnym tradíciám. Pôvodní kočovní bábkari prinášali mnoho krát prvý dotyk divadelnej kultúry pre širšie vrstvy obyvateľstva. Bábkové divadlo v sebe spájalo ( a spája ) prvky dramatického, interpretačného, hudobného aj výtvarného umenia. Ale nejde iba o umeleckú stránku. Rodiny týchto kočovných marionetárov odovzdávali svoje skúsenosti, schopnosti a zručnosti ďalším generáciám. K týmto zručnostiam patrí aj rezba, maľovanie a obliekanie bábok.

Sme radi, že môžeme pokračovať v tejto tradícii. Divadlo z domčeka sa snaží ponúknuť svojim divákom kus tohto bábkarskeho kumštu nielen samotnými predstaveniami, ale aj tvorbou vlastných bábok.


Posledné príspevky
Sledujte naše stránky
  • 01-512.png
bottom of page