Ako sa Bajaja zdržal v Drženiciach


Keďže Bajajovi nie je cudzí žiadny kraj, mesto ani dedina, zavítal aj do svojráznej hontianskej obce s ešte svojráznejším názvom Drženice- Kmeťovce. Ale akých srdečných divákov tam stretol!

Úvodná dilema: Kde bolo, tam bolo...alebo ako sa to vlastne s tým Bajajom začalo?

Neboj sa slečna! Náš Sivko nehryzie...

A len čo utíchli bránice všetkým divákom, Bajaja sa opäť vydal na cestu. A zazvonil zvonec a s Bajajom v Drženiciach bol koniec! Alebo ako to s ním vlastne bolo?...


Posledné príspevky
Sledujte naše stránky
  • 01-512.png
   Slovensko   |   info@divadlozdomceka.sk   |   0905906284
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Google+ Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Instagram Icon