top of page

Ako sa Bajaja zdržal v Drženiciach


Keďže Bajajovi nie je cudzí žiadny kraj, mesto ani dedina, zavítal aj do svojráznej hontianskej obce s ešte svojráznejším názvom Drženice- Kmeťovce. Ale akých srdečných divákov tam stretol!

Úvodná dilema: Kde bolo, tam bolo...alebo ako sa to vlastne s tým Bajajom začalo?

Neboj sa slečna! Náš Sivko nehryzie...

A len čo utíchli bránice všetkým divákom, Bajaja sa opäť vydal na cestu. A zazvonil zvonec a s Bajajom v Drženiciach bol koniec! Alebo ako to s ním vlastne bolo?...


Posledné príspevky
Sledujte naše stránky
  • 01-512.png
bottom of page