top of page

Vo Zvolene sa opäť korzovalo...


... a nechýbal tam ani jeden múdry a dobrý kráľ, jedna namyslená princezná a huncút Gašpar. A čo všetko sa stalo, keď sa títo rozprávkoví hrdinovia stretli, mohli vidieť všetci korzujúci diváci, ktorí si prišli pozrieť naše predstavenie Kráľ Drozdia brada.


Posledné príspevky
Sledujte naše stránky
  • 01-512.png
bottom of page