Smer: Dni mesta Tisovec


Dáva sa na známosť,

že do mesta Tisovec

zavíta veľká vec.

A to divadelný rebriniak

s rozprávkami a hrami.

Všetci ste na radničné nádvorie

srdečné pozvaní!

Hm, rebriniak už stojí, ale divákov nikde...

A tak sme išli nejakých pohľadať. S úsmevom na tvári.

Potencionálni diváci. Donucovacie prostriedky: žonglovacie loptičky.

Nakoniec o divákov nebola núdza. A to nielen na predstavení O kozliatkach, ale aj na Mechúrikovi Koščúrikovi.

Milí Tisovčania,

lúči sa s Vami

Divadlo z domčeka aj z rebriniaka.

Pekné leto nech Vás čaká!


Posledné príspevky
Sledujte naše stránky
  • 01-512.png
   Slovensko   |   info@divadlozdomceka.sk   |   0905906284
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Google+ Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Instagram Icon