MÍĽA PRE MAMU


Aj tento rok sme sa stali súčasťou celoslovenskej akcie Míľa pre mamu. Napriek pozvaniam z viacerých miest sme sa rozhodli pre náš Lučenec. Ďakujeme za pozvanie...

#miľapremamu #chodule #sprievod

Posledné príspevky
Sledujte naše stránky
  • 01-512.png
   Slovensko   |   info@divadlozdomceka.sk   |   0905906284
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Google+ Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Instagram Icon