top of page

MÍĽA PRE MAMU


Aj tento rok sme sa stali súčasťou celoslovenskej akcie Míľa pre mamu. Napriek pozvaniam z viacerých miest sme sa rozhodli pre náš Lučenec. Ďakujeme za pozvanie...

Míľa pre mamu 2015 6.jpg
Míľa pre mamu 2015 5.jpg

Míľa pre mamu 2015 4.jpg

Míľa pre mamu 2015 1.jpg

#miľapremamu #chodule #sprievod

Posledné príspevky
Sledujte naše stránky
  • 01-512.png
bottom of page