Search
  • Viktor Sabo

Bábkarstvo v Unescu


1. decembra 2016 na 11. zasadnutí Medzivládneho výboru pre ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva v etiópskom meste Addis Abeba bolo do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO zapísané bábkarstvo na Slovensku a v Čechách.

Bábkarstvo neodmysliteľne patrí k našim kultúrnym tradíciám. Pôvodní kočovní bábkari prinášali mnoho krát prvý dotyk divadelnej kultúry pre širšie vrstvy obyvateľstva. Bábkové divadlo v sebe spájalo ( a spája ) prvky dramatického, interpretačného, hudobného aj výtvarného umenia. Ale nejde iba o umeleckú stránku. Rodiny týchto kočovných marionetárov odovzdávali svoje skúsenosti, schopnosti a zručnosti ďalším generáciám. K týmto zručnostiam patrí aj rezba, maľovanie a obliekanie bábok.

Sme radi, že môžeme pokračovať v tejto tradícii. Divadlo z domčeka sa snaží ponúknuť svojim divákom kus tohto bábkarskeho kumštu nielen samotnými predstaveniami, ale aj tvorbou vlastných bábok.


0 views
   Slovensko   |   info@divadlozdomceka.sk   |   0905906284
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Google+ Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Instagram Icon